ULTRALIFT TP

Nam châm từ tính an toàn, hiệu quả cho tấm thép và thép ép
• Thích hợp để nâng các tấm thép đơn từ chồng thép
• Nhanh chóng, an toàn, dễ dàng tiếp cận với tải
• Tích hợp các tính năng an toàn
• Có thể nâng tải trọng đến 400 kg