ULTRALIFT PLUS

Nam châm nâng hạ từ tính an toàn nhất trên thế giới
• Có mắt cảm biến nâng – khi bị căng (đang nâng vật), mắt nâng sẽ tự động khóa tay cầm để đảm bảo không thể nhả tải
• Miếng đệm an toàn – miếng đệm an toàn đã được cấp bằng sáng chế cho phép kiểm tra trước tải, do đó hệ số an toàn được đảm bảo là 3:1
• Nút nhấn an toàn – khóa và giữ nguyên vị trí tay cầm ngăn chặn việc vô tình nhả tải