ULTRALIFT LM

Nam châm từ tính an toàn, hiệu quả, để nâng hạ và di chuyển sắt, thép
• Được trang bị nhiều tính năng an toàn
• Thao tác nhanh, đơn giản, dễ dảng tiếp cận với tải
• Có thể sử dụng cho thép phẳng hoặc tròn
• Tăng năng suất bốc dở
• Giảm nguy cơ hư hỏng tải